Entitats en xarxa - Portal d'Entitats de Tàrrega - Inici

Portal d'Entitats de Tàrrega

Entitat destacada

Associació de Dones Arrel
Les Entitats del Portal
Associació de Dones Arrel de Tàrrega

Notícies

TARREGAE.ORG
EL TEIXIT ASSOCIATIU DE TÀRREGA A UN SOL CLIC
PRESENTACIÓ DE L'ALCALDESSA
Des de la incorporació de les noves tecnologies en el quefer quotidià de la nostra societat, l'Ajuntament de Tàrrega treballa per posar a l'abast de la ciutadania aquestes noves eines i recursos. Un exemple paradigmàtic és l'obertura del GoTIC, el punt telemàtic del Centre d'Entitats que vol acostar el nou àmbit virtual.

És una forma de garantir l'accés de tots i totes a aquests canals de coneixement i d'intercanvi de la informació. I amb aquesta voluntat naix ara tarregae.org, un portal web al servei de les entitats locals promogut des del consistori. Es tracta que les associacions siguin presents a la xarxa i puguin dinamitzar on-line les seves activitats.
Benvinguts a tarregae.org!


UNA NOVA EINA COMUNICATIVA
El web tarregae.org vol integrar la vida associativa del nostre municipi a la xarxa. En una mateixa site hom es podrà assabentar de quines són les entitats del municipi, la tasca que desenvolupen, les seves activitats, els seus projectes,... El web és autoadministrable, o sigui, cada entitat gestiona els seus continguts. Al mateix temps, les associacions podran interactuar entre elles i a la vegada amb l'Administració local, dotant-se també de recursos i serveis útils.
Iniciativa promoguda per: Ajuntament de Tàrrega Patrocinat per: Diputació de Lleida
ClicPortal